SCO & NAFA Campus Rhapsody 2021

Live concerts

  • Thu, 28 Oct, 7:30pm
  • SCO Concert Hall
  • Free Admission
  • Live concerts

Concert Information

Quek Ling KiongResident Conductor

Programme List

Smile, Composed by Wang Yun Fei

Pipa: Yu Jia

Guzheng: Xu Hui

Erhu: Koh Yu Jie

Zhongruan: Wang Siyuan

Dizi: Ng Wei Xuan

---
Beyond the Clouds, Composed by Luo Tianqi

Percussion I: Sim Kee

Percussion II: Huang Tingxuan

Percussion III: Shen Guo Qin

---
Cang Cai, Composed by Zhu Lin

Pipa I: Yu Jia

Pipa II: ...

Programme List

Smile, Composed by Wang Yun Fei

Pipa: Yu Jia

Guzheng: Xu Hui

Erhu: Koh Yu Jie

Zhongruan: Wang Siyuan

Dizi: Ng Wei Xuan

---
Beyond the Clouds, Composed by Luo Tianqi

Percussion I: Sim Kee

Percussion II: Huang Tingxuan

Percussion III: Shen Guo Qin

---
Cang Cai, Composed by Zhu Lin

Pipa I: Yu Jia

Pipa II: Wan Junni

Pipa III: Wong Hai Rong

Pipa IV: Wang Siyuan

---
Stone Sentinel Maze, Composed by Wang Yun Fei

Pipa: Yu Jia

Zhongruan: Han Ying

Daruan: Wang Siyuan

Yangqin: Qu Jianqing

Erhu I: Koh Yu Jie

Erhu II: Teh Kai Yin Cheney

Dizi: Yin Zhiyang

Percussion: Sim Kee

---

Daling Tune, Composed by Wang Yun Fei

Erhu I: Qin Zijing

Erhu II: Teh Kai Yin Cheney

Erhu III: Li Yichen

Pipa: Wong Hai Rong

Yangqin: Zhao Dingyu

Zhongruan: Han Ying

Daruan: Ngeow Siming Jonathan

Guzheng: Li You

Qudi: Yin Zhiyang

Sheng: Tian Jiayu

Suona: Liu Jiang

Bass: Qu Feng

Percussion: Sim Kee

---

Moontrace, Composed by Wang Amao

---

The Dance of Youth, Composed by Chang Ping

You May Also Like

Back to top