liu-qin Singapore Chinese Orchestra 新加坡华乐团

柳琴

柳琴,又称柳叶琴、金刚腿、土琵琶。其外形、构造、奏法均与琵琶相似。发音响亮宏大,音色高亢刚劲。属唐代以来在民间流传的梨形音箱弹弦乐器之一种,已有约百年历史。1958年经改良并纳入华乐团演奏乐器之一。