SCO&NAFA 校园音乐会 2021

现场音乐会

  • Thu, 28 Oct, 7:30pm
  • SCO Concert Hall
  • Free Admission
  • 现场音乐会

音乐会详情

Quek Ling KiongResident Conductor

节目表

《笑》王云飞作曲

琵琶:俞嘉

古筝:许徽

二胡:侯宇婕

中阮:王思元

笛子:黄炜轩

---

《云之南》罗天琪编曲

打击乐I:  沈琦                                                              

打击乐II:黄亭萱

打击乐III: 沈国钦                                                               

---                                                                      

《仓才》朱琳作曲                                                   

琵琶I:俞嘉

琵琶II: 万俊妮

琵琶III: 黄海蓉

琵琶IV: 王思元

---                                                                     

《八阵图》王云飞作曲

琵琶:俞嘉                                                               

中阮:韩颖                                                               

大阮:王思元                                                             

扬琴:瞿建青                                                              

二胡 I:侯宇婕  

二胡 II:郑凯尹                                                                                                             

笛子:尹志阳                                                             

打击乐:沈琦

---                                                                    

《打令调》王云飞作曲                                                     

二胡 I: 秦子婧                                                            

二胡 II:郑凯尹                                                           

 二胡 III:李轶辰                                                         

琵琶:黄海蓉                                                             

扬琴:赵丁渔                                                             

中阮:韩颖                                                                

大阮: 饒思銘                                                             

古筝:李尤                                                               

曲笛:尹志阳                                                            

笙:田佳雨                                                                

唢呐:刘江                                                               

低音提琴:瞿峰                                                               

打击乐:沈琦

---

《月迹》王阿毛作曲

---

《青春之舞》常平作曲

Back to top