Cantonese Opera: Legend of the White Snake • Love

2019 - 2020 Concert Season

  • 26 & 27 Sep 2019, Thu & Fri, 8pm
  • SCO Concert Hall
  • $78, $58, $48, $38/$20*, $20*** Concession **Restricted View seats
  • 2019 - 2020 Concert Season

Concert Information

Tsung YehMusic Director

Dan: Su Chunmei

Dan: Zeng Xiaomin

Sheng: Wen Ruqing

Wusheng: Wang Yanfei

Gaohu: Li Baoshun

-

Red Lychee (Singapore Premiere) / Luo Zi Yi

Sing for Tonight / Lyrics by Zheng Guo Hong; composed by Qiao Fei; arranged by Peng Ji Guang

Lonely Lament in the Woodshed from Search the College / Lyrics by Yang Zi Jing, Mo ...

Dan: Su Chunmei

Dan: Zeng Xiaomin

Sheng: Wen Ruqing

Wusheng: Wang Yanfei

Gaohu: Li Baoshun

-

Red Lychee (Singapore Premiere) / Luo Zi Yi

Sing for Tonight / Lyrics by Zheng Guo Hong; composed by Qiao Fei; arranged by Peng Ji Guang

Lonely Lament in the Woodshed from Search the College / Lyrics by Yang Zi Jing, Mo Ru Cheng, Lin Xian Gen; aria imitation from Hung Sin-nui; arranged by Peng Ji Guang

Wang Zhaojun Beyond the Frontier / Song composed by Ma Shi Zeng; arranged by Peng Ji Guang

Remembrance of Sun Yat Sen (World Premiere) / Fang Xiao Min

Grievancer to Heaven from The Story of the Burning Incense / Song composed by Yang Zi Jing; arranged by Peng Ji Guang

The Ode to Lychees / Song composed by Chen Guan Qing; arranged by Peng Ji Guang

Legend of the White Snake • Love — Cantonese Opera Symphony (Singapore Premiere) / Arranged by Chen Hui Zhi

Cantonese opera fans must not miss this Cantonese opera concert! Celebrated Hung Sin-nui successor Su Chunmei, top-notch artists from the Guangdong Cantonese Opera Troupe – Chinese Drama Plum Blossom Award winner Zeng Xiaomin, Chinese National First-grade actors Wen Ruqing and Wang Yanfei will perform with SCO! Don’t miss Zeng Xiaomin (as Madam White Snake), Wen Ruqing (as Xu Xian) and Wang Yanfei (as Fahai) as they perform the Singapore premiere of Legend of the White Snake • Love.

Back to top